Obrázek č.1

Vanaivan - stromy

Program naší mateřské školy je zaměřen na poznávání přírody. V rámci tohoto programu úzce spolupracujeme se skautským centrem v Kopřivnici - Vanaivan.  Téma o přírodě je pro děti velmi zajímavé a proniká do všech složek předškolní výchovy. Děti tak získávají nejen spoustu nových poznatků a dovedností, učí se propojovat informace a pracovat s nimi, ale současně si osvojují kladný vztah k živé a neživé přírodě a rozvíjí se u nich pocit sounáležitosti s přírodou.

Během  vycházky do lesa měly děti  pozorovat a pojmenovat, co všechno roste v lese (mech, tráva, keře, houby, pařez...) a určit, co se jí a co ne. Rovněž ochutnávaly různé plody. Věděli, že se jedí i houby, ale jen některé a musí se nejdříve v kuchyni upravit. Dozvěděly se také, že i les má své zvuky a vůni a my je zkusíme najít. Děti seděly tiše se zavřenýma očima a snažily se říct, co slyší za zvuky (zpěv ptáků, šustění listí, vítr v korunách stromů) a jaké cítí vůně. Při zpáteční cestě z lesa si  nasbíraly zajímavé přírodniny, které si donesly do školky.
Galerie