Obrázek č.1

Společné setkání ve Velikonočním hnízdě

Dnešní doba nepřeje společnému setkávání a trávení času v širším okruhu lidí. I přesto se nám podařilo SETKAT SE na jednom místě v jeden čas. Místem se stal prostor před školkou, kterému jsme začali říkat Velikonoční hnízdo. Společným časem byl čas dva týdny před Velikonocemi. Rodiče s dětmi zareagovali na výzvu a v průběhu čtrnásti dní se jim podařilo z prázdnéh hnízda, ve kterém sedělo osamotě velké bílé vajíčko, udělat svými výtvory a výrobky útulné hnízdečko, které se stalo častým návštěvním místem, kde se lidé rádi zastavili, pokochali výrobky dětí i udělali velikonoční fotografii.

Snahu dětí nešlo neocenit a tak jsme pro ně připravili překvapení v podobě malovaných kamínků, pro které si mohli děti přijít od Velkého pátku do Velikonočního pondělí. Dětem se kamínky velmi líbili. Děkujeme rodičům, kteří svým dětem přečetli  naši pozvánku k setkání, pomohli jim s výrobky, doprovodili děti k hnízdu a umožnili se tam dětem vrátit i po druhé pro kamínky. Velmi nás těší, když se zapojíte a je nám velkou vzpruhou, když se s námi o své zažitky a dojmy podělíte.

Těšíme se na další setkání

 

 
Galerie