Obrázek č.1

Projekt voda

Projekt VODA 

byl počin třídy Rosniček. Na začátku měsíce ledna, jsme se dětí zeptaly, o čem by si chtěly povídat. Ticho. Děti přemýšlely. Až padla věta Hynečka O VODĚ. Návrh byl dětmi přijat a mohli jsme se pustit společně do plánování. 

Dětem byli položeny otázky:

1. Co byste se chtěli o vodě dozvědět?

2. Co byste chtěli zažít? 

Všechny odpovědi dětí byly zaznamenány, pověšeny na viditelné místo a mohli jsme začít. Téma vody nám vydrželo dva měsíce a že jsme toho stihli - snad k nejoblíbenějším činnostem patřili pokusy, tématická videa, tvoření, cvičení, hry venku, kdy nám příroda nadělila dostatek sněhu pro poznávání. Nabídka byla široká  a každý si našel to své.

Denně se děti setkávaly s tématem vody, denně měly v dílnách připraveny činnosti pro objevování světa vody, hry s vodou i o vodě, připraveny materiály pro získání informací o vodě.

Téma vody naší třídu prostoupilo, stejně jako téma důležitosti vody na světě. Jejím přínosu nejen pro lidi, zvířata a rostliny. Děti postupně přicházely na hrozbu omezeného množství vody v přírodě a přicházely s návrhy jak vodou šetřit. Své navrhy nakreslili do kapek, jež vytvořili sukni  Vodní vile, která na děti dohlíží v umývárně.

Proč volíme na Rosničkách při práci s dětmi projektovou výuku? 

Projektová výuka pro nás znamená možnost ponořit se s dětmi do tématu po delší dobu a poznat jej celistvě, všemi smysly, ve všech činnostech, které naše třída nabízí. 

Projektová výuka nám přináší optimální podmínky pro výběr činností, které podporují kritické myšlení, prožitkové učení, činnostní učení.

Délka projektu je zase vstřícná k prostoru pro postupné zapojení všech dětí, pro rozvoj osobnostně sociálních dovedností dětí, pro plánování aktivit dle výběru dětí i pro využití projektů do kterých je naše školka zapojena. 

 

 

 

 

 

 
Galerie