Obrázek č.1

Návštěva výrobny klíčů v Kopřivnici

Naší snahou je poskytnout dětem prostřednictvím vzdělávací nabídky co nejvíce prožitků z reálného prostředí, které je obklopuje. Například při seznamování dětí s profesemi dospělých, dáme přednost přímé ukázce než pomůckám či různým doplňkům ve třídě. Využíváme každé běžné situace k získávání nových poznatků A tak když šla paní školnice Hela přidělat klíče ke dveřím, šli jsme se spoustou otázek s ní přímo do zámečnictví.  Jak se klíče vyrábí ? Z čeho se vyrábí? Co vše je k tomu zapotřebí?

Děti pak tyto získané poznatky využily  v praktických činnostech a ve hrách. Například obohatily svými nápady námětovou hru na zámečníka, z drátků si samy zhotoviy potřebný doplněk.
Galerie