Obrázek č.1

Na stopě vody ve vaší sklenici

Jak určitě mnozí víte, letos nás celý rok provází „Skřítek Medovníček“. A tentokrát nás poslal po toku naší Kopřivničky. Vydali jsme se tak pěkně proti proudu, kde jsme pozorovali dění nejen ve vodě, ale i kolem ní. Díky tomu jsme pak s dětmi vytvořili „Naší malou Kopřivničku“, kde jsme umístili živočichy, kteří žijí ve vodě ale také jsme pomocí přírodnin (větvičky, kamínky, mech,...) oživili břehy.
V aktivitách jsme se dozvěděli např: „Kolik vody spotřebujeme při mytí zoubků?“ nebo „Kolik vody spotřebujeme při mytí rukou?“. Pomocí fixů a vodovek děti ztvárnili „Co kapička vidí“. Společně jsme si povídali o tématech „Kde se voda v přírodě bere?“, „Proč je pro nás důležitá?“, ale abychom se s vodou seznámili ještě blíže, vydali jsme se na procházku k nejbližší studánce. Tam jsme poslouchali zvuk (bublání) vody, zkoušeli teplotu, a nakonec pouštěli lístky po proudu a sledovali kam zamíří. Doufáme tak, že si děti uvědomily, jak je pro nás voda životně důležitá a proč s ní musíme šetřit.

Musíme se tak pochlubit, že jsme se umístili mezi 2. až 5. místem v soutěži, kterou pořádá školní recyklační program „Recyklohraní“.
Galerie