Obrázek č.1

Lesní království s Hájenkou v MŠ

Dalším z témat ekologických programů bylo "Lesní království".  Ve třídě jsme si rozložili mech, trávu, kůru, různé větvičky, šišky apod. Děti nejprve vše pojmenovaly, poté jsme společně rozlišovali barvy, tvary, velikost, strukturu povrchu. Děti velmi bavila hra na slepé skřítky. Některým dětem - skřítkům jsme zavázali oči šátkem, ostatní skřítci jim dali do ruky některou přírodninu a slepí skřítci měli 2 úkoly:
1) říct, co drží v ruce (šišku, větvičku, kůru, list...);
2) zkusit slovně popsat strukturu povrchu (je to jemné, hladké, hrubé, píchá to, je to měkké, tvrdé...).

 
Galerie