Obrázek č.1

Jak to bylo o masopustu

Masopustní období je tady a my si ho připomněli i s dětmi. Vysvětlili jsme si podstatu masopustu, vyrobili masky a nechybělo ani zúčastnění se slavnostního masopustního průvodu. A protože je toto období obdobím hodování, jeden den jsme poprosili paní kuchařku o plech a napekli jsme si vlastní masopustní koláče!
Galerie