Obrázek č.1

Den Země 2021

Letošní Den Země jsme ve školce pojali jako oslavu života na planetě Zemi. 

Venku se začíná pomalu oteplovat a čím dál víc nás to všechny láká ven k objevování přírody. Třída Zvonků k tomu využila naši školní zahradu, kde sbírali přírodniny, ze kterých na zemi vytvářeli krásné mandaly. Pozorovali nádherně rozkvetlou Sakuru, aby si ji mohli zpátky ve třídě namalovat a přiřazovali nasbírané byliny k jejich fotografiím. Z nasbíraných bylin si ve třídě uvařili moc dobrý čaj plný vitamínů. Největším zážitkem bylo pozorování živých pulců a seznamování se s vývojovým stádiem žab. Nechyběla ani zkouška z třídění odpadu a zajímavosti o délce rozkladu odpadu pohozeného v přírodě. 

Ve třídě Kopretin vše začalo otázkou: "Co si představíš, když se řekne ZEMĚ? " Při hledání správné odpovědi děti přicházely na to, že správná je každá odpověď, protože je to všechno co nás obklopuje, všechno z živé i z neživé přírody. Zaměřili se na myšlenku, co všechno potřebujeme my i třeba taková rostlinka k životu. Děti zasadily do průhledného květináče semínka luštěnin k pozorování jejich klíčení nebo kreslily interaktivní obrázek s růstem květiny. Společně se zamýšleli co škodí naší planetě nebo naopak čím ji chráníme. Pěkného nedeštivého počasí využili k úklidu venkovního pískového doskočiště na naší školní zahradě. 

Děti z Pomněnek se seznamovaly s naší planetou pomocí velkého atlasu, kde vytyčovaly světové kontinenty a rozebíraly poměr vody a pevniny. Názorně si ukazovali složení půdy a přemýšleli nad jejími vlastnostmi a důležitosti pro život. Prstovými barvami společně vybarvili velkou planetu Zemi, které společně zazpívali, jako dárek ke dni Zemi, písničku. 

V rámci spolupráce s městem Kopřivnice všechny třídy sadily živé květiny do truhlíků, které budou zdobit naše město. Nezapomeňte si také udělat procházku k městskému úřadu, kde najdete výtvory Vašich dětí a fotodokumentaci k akci Den Země 2021. 
Galerie