Obrázek č.1

Jak to vidíme my a naše/vaše děti...

Vize a vzdělávací strategie naší mateřské školy.

VIZE A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE  MATEŘSKÉ ŠKOLY JEŘABINKA

Milí rodiče!

Mateřská škola Jeřabinka je naše srdeční záležitost. Máme ji rádi a bude nás těšit, když tady bude dobře všem dětem a také jejich rodičům. Jsme tady pro Vás!

Protože víme, že dětem se dobře roste, když jsou v bezpečí, připravili jsme pro všechny adaptační program. Přejeme si, aby maminky a tatínkové mohli být ve školce s námi, kdykoliv si to budou přát, ale především na začátku, kdy si děti teprve zvykají a potřebují společně zažít, že ve školce je dobře.

K tomu, abychom všichni byli v bezpečí, potřebujeme společná pravidla. To, že jsou společná znamená, že se na nich domlouváme s dětmi a také s rodiči. Proto se k nám neváhejte přidat a o pravidlech si s námi povídejte. Vzájemná komunikace je pro nás velmi důležitá! Intenzivně na ní pracujeme. Chceme, aby byla přátelská a partnerská. Protože děti i rodiče jsou našimi parťáky. Nechceme v tom zůstat sami.

Intenzivně přemýšlíme o práci s časem, ladíme náš denní režim tak, aby byl příznivý pro všechny. Potřebujeme mít čas na pohodovou práci s dětmi, na vzdělávací aktivity, hru, zábavu a legraci. K tomu, aby nám tady bylo dobře, velkou měrou přispívají provozní zaměstnanci: paní kuchařky, paní uklízečka a paní školnice. Ti všichni zajišťují ve školce naše základní potřeby a my si jejich práce moc vážíme. Abychom dětem usnadnili časovou orientaci, umístili jsme všude ve školce barevné obrázkové časové rozvrhy.

Našim hlavním cílem je vzdělávání. Velmi intenzivně ladíme formy a metody vzdělávání, protože je v předškolním věku ten nejpříznivější čas k tomu, aby se děti naučily všechno potřebné pro svůj budoucí život. Soustavně studujeme a učíme se nové věci tak, abychom mohli dětem poskytnou nejlepší způsob, jak se učit. Každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost, přistupujeme k dětem s respektem.

Preferujeme skupinovou práci, při které se děti učí vzájemně spolupracovat, pomáhat si, komunikovat, upřednostňovat toho druhého, ale zároveň vést ostatní, jít osobním příkladem, reflektovat vlastní práci i práci celé skupiny. Skupinová práce probíhá v tzv. centrech aktivity, která jsou označena symbolem – piktogramem, popisem činností a číslicí, která určuje počet dětí ve skupině. Centra aktivity jsou vybavena pomůckami, které rozvíjí různé oblasti dětské osobnosti v souladu s Gardnerovou teorií mnohočetné inteligence.

Vedeme děti k maximální samostatnosti v rámci péče o sebe sama (oblékání, stolování, hygienické úkony), ale také v rozhodování. Prioritu má v naší školce svobodná volba dítěte, snažíme se vtáhnout všechny děti do rozhodování a ovlivňování vlastní životní situace. Děti mohou vybírat z bohaté nabídky činností, mohou si upravovat zvolené aktivity podle svých schopností a dovedností, realizovat své vlastní aktivity apod. Naším cílem je respektovat individualitu dítěte a uplatňovat individuální přístup ke všem dětem. K tomu, aby se nám to podařilo, potřebujeme podporu ze strany rodičů, protože víme, že právě rodiče rozumí svým dětem nejlépe. Naším úkolem je doplňovat rodinnou výchovu.

Velkou péči věnujeme multisenzoriálnímu prožitkovému učení, protože věříme, že to, co si dítě může ohmatat, očichat, ochutnat, poslechnout, vyzkoušet a prožít, se nesmazatelně zapíše do paměti jako cenná životní zkušenost. Vzděláváme děti prostřednictvím projektového vyučování, což znamená, že se ponoříme do tématu, které děti hluboce zajímá a několik týdnů tím žijeme. Velice nás tato forma učení baví, užíváme si ji i jako pedagogové. Pokud chcete naší pedagogické práci nakouknout pod pokličku, zajímejte se o náš třídní a školní vzdělávací program.

V naší mateřské škole se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami, mezi ně patří i děti nadané. Vzdělávací nabídka je proto velmi bohatá tak, aby vyhovovala každému dítěti. Neustále reflektujeme svou pedagogickou práci, abychom našli vzdělávací příležitosti pro každé dítě.

Musíme ale také někdy dočerpávat energii, jíst, spát a odpočívat. Společné stolování vnímáme jako příležitost k setkávání. Dbáme na to, aby stravování bylo pro děti i pro dospělé příjemným zážitkem, a proto nabízíme dětem možnost být u jídla maximálně samostatné. Děti si samy mažou pomazánku na chleba nebo rohlík, vybírají si zeleninu a nápoj. Naše paní kuchařky vaří velice chutně a velice zdravě. Jsme zapojeni do projektu Skutečně zdravá mateřská škola, což znamená, že si dáváme hodně záležet na kvalitě potravin a na sestavení jídelníčku. Po obědě nastává čas relaxace, děti mohou spát, odpočívat nebo se věnovat relaxačním činnostem podle svých individuálních potřeb.

Společně také slavíme svátky a narozeniny. Děti mohou přinést ve sváteční den pro ostatní něco dobrého. Přejeme si, aby to bylo něco zdravého, co nám poslouží k růstu (např. čerstvé i sušené ovoce).

Pro zdravý růst je velmi důležitý pohyb. Dbáme na to, aby děti měly možnost pohybovat se téměř neustále. V průběhu dne mohou děti využívat pro spontánní pohyb prostor velké herny, zahrady a hřiště. Každý den máme v programu také řízené pohybové aktivity, které pomáhají správnému držení těla a správnému dýchání, a také cvičení k rozvoji pohybové koordinace, vytrvalostní, posilovací a rovnovážná cvičení. Věnujeme se sezónním sportům jako bruslení, lyžování, plavání a organizujeme dlouhé vycházky do přírody a celodenní turistické výlety.

Budeme moc rádi, když tohle všechno budete prožívat s námi, protože si uvědomujeme, že nám svěřujete to nejcennější, co máte, a to jsou Vaše děti. Vážíme si Vaší důvěry a těšíme se na společně strávený čas v naší mateřské škole!

 

                                                              Tým pedagogů MŠ Jeřabinka